Community support

DIE KOOPERASIE SE BETROKKENHEID BY DIE GEMEENSKAP

Pretoria Voedselkoöperasie is uit die gemeenskap, vir die gemeenskap.  In ‘n land wat oorgekomersialiseer is, is dit nodig om weer gemeenskapsinstellings te ondersteun en weer sterk te maak.  Daar is geen beter organisasies as ‘n koöperasie om dit mee te doen nie.  Dit gee aan die gemeenskap besitreg en verseker dat die gemeenskap die wenner bly.  Pretoria Voedselkoöperasie is verbind tot die volgende;

  1. Om ons plaaslike gemeenskap te ondersteun,
  2. Om werkgeleenthede te skep,
  3. Om plaaslike verskaffers te ondersteun
  4. Om plaaslike welsyns-inisiatiewe te ondersteun
  5. Om met ander koöperasies saam te werk om die gemeenskap op te bou, te versterk en te bedien.

THE CO-OPERATIVE’S INVOLVEMENT IN THE COMMUNITY

The Pretoria Food co-op is from the community and for the community.  In a country where over commercializing is a fact, it is necessary to re-introduce community orientation and make this strong again. We believe there is no better way to do this than through a co-operative. It gives the community ownership and assures that the community remains the winner. The Pretoria Food co-op is bound to the following:

  • To support local communities
  • To create employment
  • To support local suppliers
  • To support local charitable initiatives
  • To co-operate with other co-operatives in order to built up and establish stronger communities and give them the service they deserve.