Mystery box

DIE VERASSINGSPAKKIE

Daar steek meer agter die verrassingspakkie as wat u mag dink.  Die Voedselkoöperasie sal van tyd tot tyd ‘n verrassingspakkie insluit in die mandjie wat u kry.  In die verrassingspakkie sal u ‘n nuwe produk (of ou een wat ons weer graag aan u wil voorstel) vind.  U kan dan hierdie produk probeer en indien u daarvan hou kan u dit weer bestel, of ‘n herhalende bestelling daavan versoek.

Hierdie verassingspakkie is die Voedselkoöperasie se poging om kleiner verskaffers in ons gemeenskap te ondersteun.  Daar is baie persone in ons gemeenskap wat ‘n inkomste verdien uit die maak van lekkernye, inlê van kos, verwerking van groente en vrugte en die groei van interesante groentes en vrugte.  Graag bemark ons hulle produkte om hulle te ondersteun en deur die afleweringsdiens van die koöperasie tot hulle ondersteuning te stel het die gunstige gevolg dat hulle ‘n groter mark bereik sonder om die uitgawes daaraan verbonde aan te gaan.

Saam met hierdie promosieprodukte sal u dan ook meer informasie ontvang van die verskaffer en al die opsies wat u sal kan uitvoer.

Natuurlik wil ons deur hierdie verrassingspakkie ook die verskeie armoede projekte rondom Pretoria ondersteun en sal ons u ook meer van die projekte inlig soos wat ons aangaan.

THE MYSTERY BOX

There is more to the Mystery box than what you may think. The food co-op will from time to time include a Mystery box in the basket that you ordered.  In the Mystery box you will find a new product (or an old one that we would like to re-introduce) in your basket. You can try and test the product and if to your liking may order it again or make a recurring order.

This Mystery box is the co-op’s effort to help smaller suppliers in our community. There are a lot of people in our communities that are merchandising goods such as biscuits, pickled vegetables, jams, growing herbs and plants and other titbits, from which they derive an income. We willingly market their products to our members/consumers through our delivery nodes so they may be exposed to a bigger market without having to spent the money to reach it.

Together with this offering you will be given more information from the supplier together with all the options that are possible.

Of course through this Mystery box we want to support the various poverty projects to alleviate all the poverty that surrounds our people in Pretoria. You will regularly be informed about our progress regarding those projects.