Quality

KWALITEIT – ONS PRIORITEIT EN U GERUSSTELLING

Pretoria Voedsel koöperasie weet dat kwaliteit van die vrugte en groente en ook die kwaliteit van die diens vir u baie belangrik is.  Die goeie nuus is dat u as lid en aandeelhouer ‘n direkte invloed hierop kan hê.  Die koöperasie behoort ook aan u, en u het die volste reg om enige aspek van die kwaliteit dadelik en direk met die bestuur op te neem.  ‘n Oproep, SMS of vonkpos kan vinnigge resultate tot gevolg hê.  U kan ook gebruik maak van die voedsel koöperasie se Intranet en ook die klagtestelsel daar gebruik.

U, as lid word attent gemaak op die volgende sake wat ons weet die kwaliteit kan beinvloed indien dit nie reg hanteer word nie;

  • Die kwaliteit van groente en vrugte is nie altyd dieselfde nie.  Wanneer die koöperasie produkte aankoop, is die eerste prioriteit die kwaliteit van die produk.  Soms is daar egter ook faktore wat ‘n invloed het waaroor die koöperasie geen beheer het nie.  Vlekke, haelmerke en beskadiging van vrugte en groente word soms misgekyk en glip deur die kwaliteitsprosesse.
  • Vrugte en groente het ‘n bepaalde rakleeftyd.  Die koöperasie poog daadwerklik om die tydsverloop vanaf oes tot by u deur so kort as moontlik te hou.  Die produkte wat u ontvang is selde meer as ‘n dag oud.  Van die groente en vrugte word nog steeds verder ryp, al is dit ge-oes.  Tamaties, mango’s, piesangs en ander vrugte en groente sal oorryp word indien u dit nie vinnig gebruik nie.  Van hierdie produkte hou ook langer as u dit in ‘n koelkas hou.

QUALITY – OUR PRIORITY AND YOUR PREFERRED CHOICE

The Pretoria Food co-op is well aware that quality of the produce and the quality of the service rendering, is a high priority with our members/consumers. The good news is that you the member and shareholder, have a direct influence on the result. The co-op belongs to you, the member, and you have the right to direct any query about quality directly to the management of the co-op.

A telephone call, sms or an email may consequently lead to quick results. Alternatively you may use the co-op’s Intranet and make use of the complaints platform therein.

You, the member, are requested to pay attention to some issues if the quality standard is not being adhered to:

  • The quality of the vegetable and fruit is not always the same.  When the co-op purchases produce the first priority is the quality of the product. Sometimes however there may be factors influencing this over which the co-op has no control. Spots, hail and instrument damages may sometimes slip through the quality check process.
  • Fruit and vegetables have a certain shelf life. The co-operative really tries to effectively reduce the time from harvest to delivery to the shortest possible period. The produce thus received are seldom more than a day old. Some products continue to ripen even after having been harvested. Tomatoes, Mangos, Bananas and other fruit and vegetable will become over-ripe if not used timeously. On the other hand some products last longer when stored in the fridge or cold place.