Savings

HOPE BESPARINGS OP U VOEDSELAANKOPE

Pretoria Voedselkoöperasie is trots daarop om te kan rapporteer dat die koöperasie sedert sy stigting elke maand daarin kon slaag om tussen 15% tot 35% goedkoper as die kettingwinkels te wees met ‘n mandjie groente en vrugte.  Ons voorsien dat ons nog beter sal vaar soos wat ons verskaffersbasis uitbrei en ons ledetal vergroot.  Met hoe meer lede se behoeftes agter ons, hoe sterker kan ons beding.

Ons is ook seker dat u deeglik kennis geneem het hoe die droogte voedselpryse gaan beinvloed.  Daarom gaan hierdie besparings nog meer tot u voordeel wees.  Soos wat die koöperasie ook die mandjie-keuses uitbou sal u ‘n al groter gedeelte van u begroting kan spaar.

HEAPS OF SAVINGS ON YOUR FOOD PURCHASES

The Pretoria Food co-op is proud to state that since its inception the co-op has continuously been able to save our members between 15 and 30% every month on their purchases, when comparing prices in the retail market basket for basket. We anticipate even better results in the future as the supplier base is growing as well as our members/consumers base. The more we are the more leverage we would have to negotiate even better prices.

You surely also can attest to the news we have had about the drought and how it affected our food prices. Therefore these saving will be even more to your advantage than ever before. As the co-op expands its choice of baskets, this will mean that you will continuously be able to save more money on your budget.