The future

ONS IS TOEKOMSGERIG

Die voedselkooperasie hou sy vinger op die pols van wereldgebeure en ook gebeure in ons land.  Ons is bewus daarvan dat voedselsekerheid ‘n probleem gaan word in Suid Afrika en ook in Afrika.  Net soos u is ons ook besorg oor die invloede van plae, gifstowwe en manipulasie van genetiese materiaal.  As kooperasie sal ons u ingelig hou oor hoe dit u sal raak in die toekoms.

Die kooperasie voorsien ook dat daar ‘n voedselkooperasie in elke dorp van Suid Afrika sal ontstaan en is ons bereid om sulke kooperasies by te staan en ons lesse met hulle te deel.  Samewerking tussen sulke kooperasies sal al die lede tot voordeel strek.

Die Pretoria Voedsel kooperasie beplan ook om in die nabye toekoms kooperasiewinkels in en om Pretoria te open.  Daar is alreeds ‘n plek ge-identifiseer in die Ooste van Pretoria waar die eerste kooperasiewinkel en boeremark gevestig gaan word.